Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska tala

Gylle skola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Vad du ska lära dig:

  • Du ska få lära dig anpassa språket efter mottagare och syfte
  • Du ska få lära dig ord och fraser i kommunikation med andra
  • Du ska få lära dig att använda olika metoder för att göra dig förstådd

 

Hur vi ska arbeta med området:

  • Du kommer att få tala och berätta om vardagliga ämnen både i grupp och enskilt
  • Du kommer att få besvara frågor som rör de texter som vi arbetar med
  • Du kommet att få producera och redovisa dialoger

Bedömning:

  • Genom att du är aktiv i muntliga diskussioner 
  • Genom att svara på frågor som hör till den läsa texten eller ämnet vi arbetar med
  • Muntliga presentation

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vt.19

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen
Mall Trelleborgs grundskola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback