Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Världsreligionerna

Gunnesboskolan F-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Inom arbetsområdet kommer du att arbeta med de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

 

Kursplanens syfte

Centralt innehåll

Konkreta mål

Du ska under detta arbetsområde:

Redogöra för olika heliga rum och platser.

Redogöra för världsreligionernas olika levnadsregler, ritualer och högtider.

Redogöra för skillnader och likheter inom de olika världsreligionerna.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback