Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

DAODAT01a

Skyddsprogram och säkerhet

Sjödalsgymnasiet, Huddinge · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Skydda dig och din dator.


Läroplanskopplingar

Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.

Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.

Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.

Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.

Installation och konfigurering av applikationsprogram.

Eleven beskriver utförligt hur dator- och kommunikationssystem är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen.

Eleven beskriver översiktligt hur dator- och kommunikationssystem är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag hård- och mjukvaruinstallation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Dessutom installerar och konfigurerar eleven efter samråd med handledare datorer i ett befintligt nätverk. Eleven hanterar med gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag hård- och mjukvaruinstallation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Dessutom installerar och konfigurerar eleven i samråd med handledare datorer i ett befintligt nätverk. Eleven hanterar med visst handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skyddsprogram