Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation: Kommunicera på olika sätt, vårterminen 2019

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi tränar på att kommunicera med varandra på så många olika sätt som möjligt. Vi använder kroppsspråk, bilder, tal, tecken och kommunikationskartor.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • samspela med andra
 • rikta kommunikationen till den du vill säga något till
 • vara uppmärksam när någon vill kommunicera med dig
 • berätta för andra om olika saker, med hjälp av bilder, tal, tecken och kroppsspråk
 • titta och lyssna på andra och reflektera över det de berättar

 

Det här ska vi göra

 • Du ska få träna på att kommunicera med andra med hjälp av kroppsspråk, tal, tecken som stöd, kommunikationskarta och bilder.
 • Du ska få träna på att se vem du vill kommunicera med och rikta kommunikationen
 • Du ska få träna på att reagera och lyssna på personerna i din omgivning når de vill kommunicera med dig.
 • Du ska få träna på att kommunicera med treordsmeningar med tal och tecken som stöd.
 • Du ska få använda en kommunikationskarta som vi efterhand anpassar till ditt behov.
 • Du ska få berätta om bilder du tagit med kameran, böcker du lånat på biblioteket och annat för kompisarna i klassen.

 

Det här ska vi bedöma

 • din förmåga att rikta kommunikationen
 • din förmåga att vara uppmärksam när någon vill komunicera med dig.
 • din förmåga att kommunicera med hjälp av kroppsspråk, tal, tecken som stöd, bilder och kommunikationskarta
 • din förmåga att berätta om bilder, böcker etc för dina klasskamrater
 • din förmåga attl titta på, lyssna och reflektera när en kamrat visar och berättar..

Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Matriser i planeringen
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback