Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Arbetslagets veckoreflektion- Torget

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Linda, Yvonne

Vecka: 3    

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund

Nyfikenhetsfråga: Hur samtalar barnen om värdegrund? 

 

Barnets gör: 

Barnen pratar ofta om att man är dum eller snäll. 

Barnen pratar ofta om att de har arbetat med matematik, men har svårigheter vad värdegrund är. 

     

Pedagogerna tänker:

Vi upplever att barnen har lätt att ta till matematik, som är ett väldigt konkret ämne.

Medans värdegrund är abstrakt och behöver erfaras av barnen. 

 

Analys/sammanställning lärande:

Vi pedagoger ser att barnen behöver bredda sitt lärande kring ämnesområdet Värdegrund och vad det innebär. 

Vi ser att barnen har ett rätt eller fel/dum eller snäll -tänk.  Hur kan vi fördjupa kunskaper kring förhållningssätt och värdegrund?

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi pedagoger behöver ha tydligare och  konkret  undervisning om vad värdegrund är och står för.

För att skapa en förankring bakom ordet värdegrund.      

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback