Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Hörförståelse kap 4 - 5

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

hörförståelseprov kap 4 - 5 kroppsdelar och apotek

Tidsplan

  • Vecka 2 - 5

Mål

Du ska kunna:

lyssna på olika dialoger om kroppsdelar och apotek

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

att träna olika kroppsdelar och apoteksord

Bedömning

hörförståelseprov


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Matriser i planeringen
hörförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter