Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Musik, åk 4, VT-19, Rytmer och Musikskapande

Gunnesboskolan F-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 januari 2019

Under det här arbetsområdet ska vi jobba med olika notvärden och hur man klappar och spelar efter noter. Vi övar på att skriva och läsa de allra vanligaste notvärdena. Vi avslutar arbetsområdet med att komponera egna rytmer som vi spelar tillsammans.

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Övergripande planering

  • Under lektionerna går vi igenom och pratar om hur olika rytmer låter och hur man skriver ner en rytm med hjälp av de allra vanligaste notvärdena.
  • Vi klappar rytmerna på knäna och spelar dem på några olika rytminstrument. 
  • Så delar vi upp oss i grupper och komponerar egna rytmer som eleverna själva skriver ner. 
  • Vi redovisar våra rytmer för varandra och lär oss att läsa och spela alla de olika gruppernas rytmer i hela klassen. 

Centralt innehåll

Se nedan vilka delar ur det centrala innehållet i musik som vi arbetar med under arbetsområdet: 

Bedömning.

Fortlöpande under lektionerna då vi arbetar med rytmspel på olika sätt och vid själva redovisningen av gruppernas rytmkompositioner kommer jag att bedöma två aspekter i bedömningsmatrisen:

  • Spela slagverksstämmor
  • Att skapa musik

Kunskapskrav

Under detta arbetsområde arbetar vi bara med en mindre del av det första kunskapskravet nedan; "spela slagverksstämma". Därför har jag delat upp detta kunskapskrav i mindre bitar i den gröna bedömningmatrisen som man kan hitta under ikonen "Planering" längst upp på denna sida. 
Det andra kunskapskravet nedan arbetar vi med i sin helhet. 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback