Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Textgenren Krönika

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi arbetar med Krönikor. Des kommer du att få läsa olika krönikor och arbeta med dessa. Läsförståelse är något vi i starten fokuserar på, dels för att bekanta oss med olika krönikor, men också träna på att svara på frågor till läst text. Efter detta moment kommer du själv få välja ett ämne som du vill skriva om i en krönika.

 

Syfte

Varför ska vi arbeta med detta?

Vilka förmågor vi kommer att träna på?

När vi är klara ska du kunna:

Det här ska vi göra:

Så här får du visa att du har lärt dig:

Du ska lära dig att skriva olika textgenrer och behärska dessa, med dess olika skrivtekniker.

Läs- och skrivförmåganFörklara vad som kännetecknar en krönika.


Kunna skriva en egen krönika där de flesta av kännetecknen finns med.Vi kommer att läsa olika krönikor. Analysera dem på egen hand samt tillsammans med andra.


Du ska också skriva en egen krönika och bearbeta den med hjälp av den givna mallen, mina kommentarer samt klasskamraters.

Genom dina analyser av olika krönikor.


Genom att skriva din egen krönika.
Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback