Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Kapitel 2 Matematikboken Alfa

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Matematikboken Alfa - kapitel 2 Multiplikation och division

Matematikboken Alfa - kapitel 2

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

  •  kunna räkna multiplikation och division i huvudet
  • förstå hur multiplikation och divison hör ihop
  • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
  •  kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matris Alfa kap 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback