Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Historia: Revolutionernas århundrade

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Tiden mellan 1750 – 1850 kallas ofta revolutionernas århundrade. Det var en tidsepok då stora ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar skedde. Kanske de största i människans historia? Dessa revolutioner påverkade såväl människors tänkande som levnadsförhållande och den moderna demokratin föddes. Dessa revolutioner har betydelse även för oss som lever idag!

Tidsperiod: Vecka 2-8 2019

Kunskapsmål för arbetsområdet- Du ska:

ü  Förstå och kunna förklara hur samhället såg ut före 1700-talet, ex feodalismen, upptäcktsresorna och upplysningstiden.

ü  Du ska kunna förklara vad som orsakade industriella, amerikanska och franska revolutionerna och vilka konsekvenser revolutionerna fick, dvs hur  samhället förändrades.

ü  Kunna beskriva och förklara på vilka olika sätt dessa revolutioner förändrade villkoren för människan och samhället  och hur dessa förändringar påver-kade människor och samhälle ekonomiskt, politiskt och socialt. (Vilka vann och vilka förlorade på revolutionerna? Vilken betydelse på kort sikt och på lång sikt?) Kunna resonera om vilken betydelse dessa revolutioner har haft och fram till idag.

ü  Kunna förstå, tolka och värdera olika historiska källor, t ex genom att läsa olika texter, se på bilder från tiden, använda dig av olika texter för att bearbeta information

ü  Kunna berätta om några viktiga händelser, personer och idéer,  med betydelse för industriella, amerikanska och franska revolutionen.

Undervisning och arbetssätt:

Du kommer att lära dig om revolutionerna genom att lyssna på genomgångar, läsa olika texter, delta i klassrumsdiskussioner, arbeta med uppgifter både enskilt och i grupp. Vi kommer också se på filmer som förklarar ämnesområdet.

 

Materialet vi kommer att utgå ifrån är kopierade texthäften om de olika revolutionerna.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom läxförhör, en skrivuppgift och vad du visar att du kan muntligt under diskussioner i klassrummet.

 

Ord och begrepp att kunna förstå och använda i dina resonemang;

Triangelhandeln

Kolonialism – kolonier

Imperialism

Upplysningen

Revolution

Skifte

Växelbruk

Förlagsindustri

Industrialisering

Urbanisering

Självständighetsförklaring

Förbundsstat

Författning, konstitution, grundlag

Lojalister

Monarki – Republik

Ståndssamhälle

Generalständerna

Privilegier

Nationalförsamling

Ed

Mänskliga rättigheter

Skräckväldet

Giljotinen

Envåldshärskare

Kontinentalblockad

Wienkongressen

Karikatyrer

Tortyr

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Revolutionerna åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback