Skolbanken Logo
Skolbanken

Bilprojekt

Grundsärskolan Lilla Edet, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi bygger en bil som kan rulla.

Bilprojekt:

Syftet med bil projekt är att vi ska se hur långt man kan få sin bil att rulla, med hjälp av lutande planet .

Vi kommer också att titta på hur ni samarbetar i gruppen.

Vi vill att ni dokumenterar arbetsgången och ert arbete.

 

Material:

 

Trähjul

 

Sugrör

 

Kartong

 

Blompinne

 

Papptejp

 

Limpistol

 

Färg

 

A4 papper

 

Sax

 

Tapetkniv(?)

 

Genomskinlig plast (Till fönster)

 

 

Arbetsbeskrivning:

 

1. Låt eleverna göra en ritning över en bil på ett A4 ( Med färger och individuella mått).

 

Ett förslag på mått kan vara: Bred 15 cm och längd 25 cm (Max). Ritningen skall

 

sedan vara så lik den bil som sedan byggs som möjligt. Exempel på bilar som byggdes

 

under vårt projekt: Glassbilen, Ferrari, Ahlgrens godis bil osv.

 

2. Sidan av ritningen från punkt 1, Används som mall på kartongen (Gör 2 st) som blir de

 

första delarna på karossen (Sidan på bilen).

 

3. Bygg sedan underredet av kartong med de tilltänkta måtten.

 

4. Sätt ihop de 2 sidorna av karossen med underredet. Med hjälp av tejp och limpistol.

 

Tänk på näst kommande punkt 4. Då sugrör och blompinnar antingen fästs under

 

karossen eller genom karossen. Med andra ord behövs det hål i sidan av bilen i det

 

sistnämnda fallet-

 

5. Dela ut blompinnar, 4 trähjul och sugrör till eleverna. Tanken är att blompinnen skall

 

stickas in i sugröret och att hjulen sedan skall fästas på vardera sida. Här kommer

 

”tänket” kring friktionens betydelse in.

 

6. Klipp till och bygg på motorhuv och tak med hjälp av papptejp och lim.

 

7. Färglägg direkt på kartongen alternativt, vilket är att rekommendera måla på A4

 

papper och klistra utanpå bilen.

 

8. Klart!

 

Avslutningsvis kan ju ett tips vara att låta eleverna testrulla lite under projektets gång så att de

 

får möjlighet att ändra och lägga till saker. Vissa elever går upp i detta projekt totalt och

 

lägger till detaljer såsom, reg nummer, transponder, bakspeglar osv.Vi valde även att bygga

 

en ramp som vi använde vid vår avslutande tävling. I denna tävling deltog närmare 80 elever

 

till att börja med via deltävlingar där vi lät 3 bilar i ur varje klass gå vidare till den stora

 

finalen (I de tre olika klasserna). En lärare släppte bilarna från rampen för att inte skapa

 

orättvisa förhållanden. Vi i arbetslaget ingick sedan i juryn vad det gällde den estetiska

 

klassen.

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.

Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.

Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.

Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.

Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.

Eleven ger också något exempel på föremål där människan har härmat naturen.

Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.

Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.

Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen.

Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett delvis fungerande sätt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.

Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen.

Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett väl fungerande sätt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.

Eleven kan föra enkla resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter