Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

In the House

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi arbetar med chapter 4; In the House

Vi arbetar med kapitel 4 i Wings; In the House.

Eleverna läser texter samt arbetar med olika övningar för att lära sig ord om hus, hemmet, rum och möbler etc.


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
In My Room