Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Ljud & Ljus

Uddaredskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Inom det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om ljud och ljus. Du kommer också att få lära dig hur örat och ögat är uppbyggda och fungerar.

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att:

 • Du ska kunna förklara vad ljud är.
 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan en ton och buller.
 • Du ska kunna förklara vad som menas med ljudets frekvens.
 • Du ska känna till begreppen infraljud och ultraljud.
 • Du ska kunna förklara hur ljud förs vidare i olika material.
 • Du ska kunna förklara hur ljud uppfattas av örat.
 • Du ska kunna förklara vad ljus är.
 • Du ska förstå hur en spegel fungerar.
 • Du ska känna till begreppen konvex och konkav.
 • Du ska kunna förklara hur ljus förs vidare i olika material.
 • Du ska kunna förklara hur ljus uppfattas av ögat.
 • Du ska förstå hur ögat uppfattar bilder och olika färger.

Så här ska vi arbeta

 

 • Vi kommer att ha diskussioner i halvklass kring det vi går igenom.
 • Vi kommer att genomföra ett antal olika experiment kring ljud och ljus, bl.a. tillverka en färgsnurra för att tydliggöra att vitt ljus innehåller alla färger.
 • Vi kommer att titta på faktafilmer.
 • Vi kommer att titta på och diskutera hur optiska illusioner kan lura vårt öga.

 

Hur kan du visa dina kunskaper?

 • Genom delaktighet under diskussioner där du muntligt kan visa vad du lärt dig.
 • Vid provtillfällen där du skriftligt att visa visa vad du lärt dig.

 


Läroplanskopplingar

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback