Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Genau kap 4

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Under det här arbetsområdet kommer du att jobba med kapitel 4 i textboken. Du kommer bland annat få prata om olika klädesplagg och priser. Parallellt med detta kommer vi att jobba med grammatik.

När?

Under v. 51 - 7  jobbar vi med kapitel 4: "Nichts geht ohne Computer" i textboken.

 

Arbetsgång

Under det här arbetsområdet kommer vi att läsa och lyssna på olika texter från vår gemensamma textbok Genau. Till detta finns övningsuppgifter i arbetsboken; grammatikuppgifter, hörövningar, muntliga övningar och skrivuppgifter. Vi kommer dessutom att ha grammatikgenomgångar och tala om språkliga svårigheter.

  1. v. 51-2 arbetar vi med text 4A 
  2. v. 2-3 arbetar vi med text 4B
  3. v. 4-5 arbetar vi med text 4C
  4. v. 5-6 arbetar vi med text 4D
  5. v. 7 repetera och förbereda inför prov.

 

Syfte (Lgr11)

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Vi arbetar med de här uppgifterna för att du ska kunna:

¤ prata om dator och dataord,

¤ prata om datavanor,

¤ kein i ackusativ,

¤ perfekt av starka verb med hjälpverbet haben.

 

 

Läxa

Texten med tillhörande glosor

Uttryck och fraser

Repetera grammatik som vi jobbar med.

 

Du bedöms i:

¤ engagemang på lektionerna

¤ muntliga redovisningar

¤ hörövningar och läsförståelse

¤ skriftliga inlämningar/läxförhör.

 

Skriftligt prov på onsdag 13/2

 

Läxdag: onsdag                   


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Genau kap. 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback