Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Teknik, Svenska

·

Årskurs:

3

Egna konstruktioner

Björktjära skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Du kommer att få göra en spännande uppfinning som kan lösa ett problem åt dig.

Följande syfte och mål ligger till grund för arbetsområdet:

Teknik: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Svenska: Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift för hand och på dator.

Bild: Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

I arbetsområdet Egna konstruktioner kommer eleverna få möjlighet att utveckla:

• sin förmåga att bygga och konstruera
• sin förmåga att hitta tekniska lösningar
• sin förmåga att använda begrepp som har med byggnadskonstruktion att göra
• sin förmåga att tala inför grupp
• sin förmåga att skriva och berätta
• sin förmåga att använda olika material i sitt bygge.

Bedömning

• Eleven bygger en enkel konstruktion som visar hur uppfinningen ska fungera . 
• Eleven gör en enkel dokumentation i form av en skiss som ligger till grund för sin konstruktion.
• Eleven gör en muntlig presentation där eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i sin konstruktion.

Undervisning

Temat inleds med att eleverna får göra en skiss utifrån sin uppfinning.Skissen ska vara beskrivande och utförlig med namn på uppfinningen, problemet som behöver lösas, ide och funktion med både text och bild.Därefter ska de bygga en konstruktion med hjälp av olika material utifrån en egen skiss.  Eleverna ska bygga sin modell så  verklighetstrogen som möjligt och därefter framföra en muntlig presentation. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback