Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 9

Textilslöjd vt 2019

Rydsbergsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

I textilslöjden väljer du ett arbete där du kan förbättra dina kunskaper i maskinsömnad och träna på att följa en beskrivning. Du dokumenterar ditt arbete och din slöjdprocess i det delade google-dokumentet.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter