Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Auf der Post/Am Kiosk

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

• Verb i presens (häfte + Quizlet) • Auf der Post/Am Kiosk • Ackusativobjekt (a.o.) • Personliga pronomen i ack • Verben: möchten, hätten

TY 7                     Auf der Post/ Am Kiosk              

Woche 2-8

Syfte:

·        Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

·        Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·        Använda språkliga strategier, t.ex. gester, mimspel, andra ord för att förstå och göra sig förstådd

 

Arbetssätt:

·        Du redovisar muntligt/skriftligt dialoger på tyska

·        Du utökar ditt ordförråd och lär dig nya fraser och ord

·        Grammatik: presens, nutid av starka/svaga verb+ ackusativobjekt

 

Bedömning:

·          E-prov                  v.8

·          A/C/E                   v.14

 

Woche

                                                                               Skriv läxan här:

2

Svaga och starka verb i presens

 

https://quizlet.com/180993905/presens-svagastarka-verb-efter-haftet-flash-cards/

 

3

Auf der Post

https://quizlet.com/182704350/auf-der-post-pa-posten-flash-cards/

 

4

Ackusativobjekt /möchten/verb i presens

https://quizlet.com/184909881/x-ackusativobjekt-pa-tyska-obest-best-artikel-flash-cards/

5-6

Am Kiosk

 

 

7

PROV/Prüfung!

Am Donnerstag!                                                                          

·        verb i presens (häfte + Quizlet)

·        Auf der Post/Am Kiosk

·        Ackusativobjekt (a.o.)

·        Personliga pronomen i ack

·        verben: möchten, hätten

 

8

Ny planering: Das Essen

 

E

C

A

Eleven kan förstå det mest

väsentliga av innehållet i tydligt

talat, enkelt språk i lugnt tempo

samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

För att underlätta sin

förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

 

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

Eleven kan förstå det huvudsakliga

innehållet och uppfatta tydliga

detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

 

 

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier

samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

Eleven kan förstå helheten och

uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

Eleven kan välja bland texter

och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda

det valda materialet i sin egen

produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga

framställningar av olika slag kan

eleven formulera sig enkelt och

begripligt med fraser och

meningar.

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig

enkelt och begripligt med ord,

fraser och meningar.

 

Dessutom kan

eleven välja och använda sig av

någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntliga och skriftliga

framställningar av olika slag kan

eleven formulera sig enkelt,

relativt tydligt och till viss del

sammanhängande.

 

 

 I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt

tydligt med ord, fraser och

meningar.

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika

strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntliga och skriftliga

framställningar av olika slag kan

eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt

sammanhängande.

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och

meningar samt i någon mån

anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja

och använda sig av flera olika

strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika

sammanhang och områden där

språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika

sammanhang och områden där

språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna

erfarenheter och kunskaper

Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Quizletlänkar till provet!

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback