Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Världskrigens tid, 9A, vecka 2-8

Smedingeskolan Söder, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Första och andra världskrigen, som pågick mellan åren 1914-1918 samt 1939-1945, var de värsta krigen i mänsklighetens historia med många miljoner dödsoffer. Första världskriget började som en konflikt mellan två maktblock i Europa. Efter andra världskriget fanns bara två stormakter i världen: USA och Sovjetunionen.

Syfte och mål

Vi ska arbeta med första och andra världskriget samt mellankrigstiden.

Du som elev ska efter avslutat arbetsområde kunna svara på frågorna varför det blev krig, hur det gick till och vilka konsekvenser de medförde.

 • Varför blev det krig?
 • Hur gick det till?
 • Konsekvenser?


Du ska få en djupare förståelse för hur krigen har format vår historia och bidragit till att vår värld ser ut som den gör idag.
Du ska även känna till och förstå innebörden av utvalda begrepp hämtade från en här perioden. 

 

Bedömning - vad och hur?

 

Det här kommer att bedömas:

 • dina kunskaper om krigens orsaker, förlopp och konsekvenser.
 • din förmåga att reflektera och analysera kring frågor som berör dessa kunskaper.
 • din förmåga att leva dig in i och förstå människors livssituation under den aktuella tidsperioden.

 

reflektera = tänka igenom, fundera över vad jag anser, jämföra.
analysera = noggrant undersöka, utreda, utforska.
samband = se hur saker och ting hänger ihop och påverkar vartannat.

 

Bedömning:

 • genom observera och dokumentera ditt arbete på lektioner
 • muntliga och skriftliga uppgifter

 

Undervisning och arbetsformer

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • genomgångar och faktafilm om kriget och dess bakgrund
 • textsamtal genom historiska texthäften och genom den skönlitterära boken "Pojken i randig pyjamas". 
 • arbetsuppgifter
 • diskussioner i klassrummet.
 • vi kommer även att se filmen "Schindlers list" på bio med alla nior samt diskutera den efteråt. 

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter