Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Metaller och elektrokemi åk 9

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

I detta arbetsområde kommer vi prata om metallers betydelse för våra levnadsvillkor, hur järnframställning går till, fundera över vilken miljöpåverkan järnframställning har, Varför det är viktigt med resurshållning. Hur man kan förhindra "nedbrytning" av metaller och hur man i framtiden utvecklar nya material som består av metaller

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i kemi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället
• Människans användning av energi- och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Kemin och världsbilden
• Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Litteratur:

Spektrum kemi: Kap. 12 sidan: 314-339. + kopierat material.

Light: Kapitel 12 Metaller 195 - 212 + kopierat material.

Metod

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar
 • laborationer med labbrapportskrivning
 • filmer, appar

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • ett aktivt deltagande i laborationer
 • skrivna labbrapporter
 • förhör (skriftligt eller muntligt prov)
 • inlämning av arbetsuppgifter

  Vad du ska kunna

  Atomens uppbyggnad – elementarpartiklar

  Förklara hur positiva och negativa joner bildas

  Fundera över vilken betydelse olika metaller och legeringar har för människors levnadsvillkor

  I ord och bild beskriva processer vid framställning av metaller ur malm

  Resonera kring lokala och globala konsekvenser som användning av metaller får för miljö och hälsa

  Argumentera för resurshushållning och återvinning av metaller

  Förklara oxidation och reduktion

  Förklara spänningsserien

  Förklara skillnaden mellan en jonbindning, molekylbindning och metallbindning

  Förklara hur ett batteri är uppbyggt och dess funktion

  Beskriva olika faktorer som gör att metaller korroderar och hur det kan förhindras

 Anpassningar:

På nätet finns boken inläst på flera språk. Där finns även frågor med svar och förklaringar på begrepp.

Sök på Spektrum kemi, Liber

välj kapitel 12 metaller.

Du kan även lyssna på inläsningstjänst.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris kemi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback