Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Ljud

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Akustik kallas den delen av fysiken som undersöker ljud: hur det bildas, vad som ger det dess egenskaper och hur det sprids.

Genomförande

Vi kommer under vecka 3-5 att arbeta: 

 • Med muntliga genomgångar och filmer
 • Med häfte och instuderingsfrågor
 • Inläst material
 • Med laborationer och försök
 • Gruppdiskussioner om naturvetenskapliga upptäckter, inom ljud och hur de har påverkat våra levnadsvillkor.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att utföra fysikaliska laborationer, att reflektera över resultatet och att dokumentera ditt arbete.
 • Din förmåga att använda fysikens begrepp, teorier och modeller.
 • Din förmåga att resonera och beskriva olika upptäckter och företeelser i vardagslivet (kopplat till ljud) samt hur de har påverkat människan och samhället.

Du ska visa att du

 • känner till ljudets egenskaper.
 • kan redogöra för vardagsfenomen kopplade till ljud och ljus.
 • kan använda fysikens begrepp, teorier och modeller inom detta arbetsområde. 
 • kan planera, utföra och dokumentera laborationer.

Begrepp och teorier som du ska kunna samtala om

Du ska kunna samtala om/beskriva/förklara:

 • hur ljud bildas
 • hur ljud sprids i luft och vatten
 • hur ljud kan beskrivas som en vågrörelse
 • vad frekvens är
 • skillnaden mellan tonhöjd och ljudstyrka
 • vad resonans är
 • hur örat är uppbyggt och fungerar
 • vad infra- och ultraljud är

Filmer

Geggigt ljud

Ljudvågor - frekvenser (LTH)

Ljud - (LTH)

Resonans - (LTH)

Lyssna

Spektrum Fysik Kapitel 3


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

Matriser i planeringen
Ljud
Uppgifter
Planera undersökning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback