Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Musik Lg 4 V. 2-8

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vilka musikgenre/stilar finns och hur vet man vilka låtar som tillhör vilken genre? Varför har vi nationalsånger och hur låter andra länders nationalsånger? Detta ska vi ta reda på och bli experter på under dessa veckor!

Lektionsplan

1. Barnsång + rörelse: Vi börjar lektionerna med att sjunga en barnvisa som eleverna är väl kända med och gör rörelser.

2. Sång: Vi lär oss en nutida popsång och det gör vi genom att eleverna ska träna sin förmåga att delta i gemensam sång som är ett kunskapskrav inför åk 6.

3. Teoretiskt: Vi lyssnar på de olika musikstilarna och försöker hitta små detaljer som gör att vi lätt kan placera in olika låtar i olika genre. Vi lyssnar och undersöker hur våra granländers nationalsånger låter och om det finns likheter med Sveriges nationalsång.

4. Klappramsa: Vi tränar vår motorik och även att spela rytmer på våra knän.

Vad bedöms? 

  • Eleven deltar aktivt i diskussioner 
  • Eleven deltar i de praktiska momenten som exempelvis "sång" momentet
  • Bedömer all kunskap som eleven visar under lektionstiden 

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter