Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, NO (år 1-3), Fysik, Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Kända vetenskapsmän/kvinnor

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Du ska få lära dig om kända vetenskapsmän/kvinnor och deras upptäckter.

Syfte

Det här kommer vi arbeta med:

Du ska söka information om vetenskapsmän/kvinnor från olika århundraden.

- söka information om vetenskapsmän/kvinnor.

- göra en skriftlig presentation.   

 

 

Vad ska bedömas?

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- söka information.

- kritiskt granska dina källor.

- använda informationen för att skapa egna texter med struktur och språkriktighet.

- kombinera text och bild.

- att känna till kända vetenskapsmän/kvinnor och deras upptäckter.

 
 

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kända vetenskapsmän/kvinnor
Uppgifter
Inlämningsuppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback