Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Argumenterande text

Gärdesskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Hur gör man för att övertyga någon om något?

Under vecka 3 och fram till vecka 15 kommer vi i svenska att arbeta med argumenterande texter.

Du kommer att läsa argumenterande texter och öva på att urskilja strukturen i texten. Begrepp vi övar på är; rubrik, ingress, inledning, avslutning, tes, skribent, argument, motargument, referatmarkör, bindeord, resonera.

Du kommer att planera och formulera egna argumenterande texter.

Du kommer att förbereda och medverka i en debatt där du tillsammans med ditt lag ska använda er av övertygande argument och även bemöta motståndare med motargument.

 

Syftet med arbetsområdet är att

- utveckla din förmåga att kunna argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

- du ska även blir förtrogen med att läsa och skriva argumenterande texter

- lära dig att urskilja texttypens särdrag.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter