Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Skridskor, säkerhet vid vatten och utevistelse 1-3

Vattholmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

En av Sveriges årstider är vinter. Då är det kul att vara utomhus och utföra aktiviteter.

I början av terminen kommer eleven att få utveckla sin förmåga inom olika lekar, spel och idrotter i form av skridskor, lek i backe samt andra aktiviteter i utemiljö. Eleven kommer att ges möjligheten att utveckla de grundläggande delarna inom skridskoåkning (åka framåt och att bromsa på olika sätt). 

Eleven förväntas visa att de kan delta i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande utemiljö och visa att de klarar av att samarbeta och att de kan genomföra aktiviteterna på ett säkert sätt.

Vi kommer att arbeta med säkerhet vid vatten vintertid. 

Bedömning

  • Att eleven deltar och är aktiv under lektionerna (lyssnar på genomgångar, deltar efter egen förmåga i olika övningar, försöker och provar på övningar)
  • Elevens förmåga att delta i olika idrotter och lekar.
  • Elevens förmåga att samarbeta och utföra aktiviteter på ett säkert sätt.

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback