Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Religion åk 3 vt 2019

Åsaskolan 3-5, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi lever i ett land och en värld med olika religioner. Människor lever med olika religiösa traditioner och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Vi kommer att lära oss om de tre systerreligionerna judendom, kristendom och islam.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att se likheter och skillnader mellan religionerna judendom, kristendom och islam.

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • Du ska kunna namnge kristendomens, judendomens och islams heliga platser.
 • Du ska veta vilka symboler de tre religionerna har.
 • Du ska kortfattat kunna berätta lite om en av de vanligaste högtiderna i de tre religionerna. 
 • Du ska kunna berätta om en central berättelse från de tre religionerna. 
 • Du ska kunna berätta om likheter och skillnader mellan de tre religionerna. Hur:

 • Vi lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig.
 • Vi läser din texter.

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • Lyssna på fakta och berättelser om de olika religionerna.
 • Se på film om religionerna.
 • Samtala med dina klasskompisar.
 • Skriva om en berättelse från de tre religionerna.
 • Läsa och svara på frågor.Viktiga begrepp

 • högtid
 • symbol
 • religion
 • profet
 • helig skrift
 • kyrka
 • moské
 • synagoga
 • Bibeln
 • Koranen
 • Toran

Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback