Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Den analoga klockan

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi intensivtränar den analoga klockan under veckorna 4 och 5 (-19)

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Veta namnen på de olika visarna
 • Kunna heltimmar (analoga klockan)
 • Kunna halvtimmar (analoga klockan)
 • Förstå begreppen  i och över
 • Kunna kvart i och kvart över(analoga klockan)
 • Kunna fem, tio, tjugo i och över(analoga klockan)
 • Kunna fem i halv och fem över halv(analoga klockan)
 • Veta att det går 60 sekunder på en minut, 60 minuter på en timme och 24 timmar på ett dygn.

Arbetssätt

Vi jobbar på följande sätt;

 • Vi tittar på hur klockan är uppbyggd och hur man mäter tid.
 • Vi lär oss hel- och halvtimmar genom att använda laborationsklockor och annat material.
 • Vi jobbar med minutvisaren laborativt för att förstå i och över.
 • Vi jobbar med klock-appar på iPaden.
 • Vi jobbar med klockan på arbetsblad och i matteboken.

Bedömning

Jag tittar hur det går för dej när du jobbar med de olika övningarna som vi gör. Du får göra ett test när du känner dig redo inom varje moment.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matriser i planeringen
Klockan analog
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter