Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F - 6

Bra kompis Serie

Gärdesskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Hur tecknar man serier? Vad innebär skolans bra kompis regler? Under det här arbetsområdet ska du lära dig mer om hur man tecknar serier. Du kommer lära dig mer om hur man med typiska kännetecken så som pratbubblor, bildutsnitt, markeringar et.c. gör en serie. Du kommer utveckla din förmåga att ha ett budskap med dina bilder. Din serie ska illustrera en bra kompis regel från skolans Likabehandlingsplan.

Hur tecknar man serier?  Vad innebär skolans bra kompis regler? Under det här arbetsområdet ska du lära dig mer om hur man tecknar serier. Du kommer lära dig mer om hur man med typiska kännetecken så som pratbubblor, bildutsnitt, markeringar et.c. gör en serie.  Du kommer utveckla din förmåga att ha ett budskap med dina bilder.  Din serie ska illustrera en bra kompis regel från skolans Likabehandlingsplan.

 

Vad:

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

  •         tolka och diskutera dina egna och andras bilder/konstverk och deras budskap, både enskilt och i grupp
  •  
  •          skapa bilder, och hur du har använt dig av dina kunskaper inom studieområdet om serier
  •  
  •         använda olika tekniker, verktyg och material. Hur din kreativitet, noggrannhet och förmåga att välja bland verktyg och material har skapat just ditt arbete
  •  
  •         formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 

Det ska vi göra genom: ( förenklat från centralt innehåll)

 

·         Bildframställning

Framställning av berättande bilder i form av tecknad serie

 

·         Redskap för bildhantering

Verktyg för teckning och måleri. Använda typiska kännetecken för serier

 

·         Bildanalys

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap . Berättar om seriens budskap med hjälp av bildord.

 

 Hur:

 

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt:

·         Ulrika har ett antal faktagenomgångar där du tittar på youtube filmer och elevexempel.

·         Du läser Bra kompis reglerna och väljer en regel.

·         Du skissar ett antal förslag.

·         Du tecknar noggrant upp en kort serie en s.k. seristripp om tre bilder som berättar om din valda Bra kompis regel.

·         Du gör en kamratbedömning om en klasskamrats tecknade serie där du med hjälp av 5 stars and a whish metoden ger feedback på seriens budskap och bildkvaliteter.

 

 

När:

V 50-5  6 lektioner

 

Material:

Blyertspennor, svart tusch, 170 g teckningspapper, youtube filmer

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

·         arbeta självständigt med egen drivkraft och fokus på uppgiften.

·         följa instruktioner.

·         visa kreativitet (skapa egna idéer och lösa problem).

·         utvärdera din och andras arbetsinsatser och det färdiga resultatet.

·         genomföra och slutföra arbetet.

·         använda serieteckningens teknik och kännetecken.

·         ha ett budskap med serieteckningen.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback