Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Dramaturgiskt skrivande

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Under de närmaste veckorna kommer vi på olika sätt att arbeta med film. Delvis kommer vi arbeta med att skapa egna filmer. Delvis kommer vi arbeta med att skriva ett synopsis + en scen med repliker. Slutligen kommer vi att skapa filmer utifrån några av era synopsis och scener.

Uppgift:

Vi kommer göra uppgifter i tre olika steg.

Under v 3-4 kommer ni få arbeta individuellt med att skapa en mycket kort film med hjälp av 10 stillbilder (+musik/text/tal). Denna bedöms utifrån ett kunskapskrav.

Under v 4-6 kommer ni arbeta individuellt på ett synopsis (sammanfattning) av en handling till en film. Detta synopsis ska då inkludera förklaringar scen för scen om filmens handling. En av dessa scener ska också ha färdigskrivna repliker. Deadline för denna kommer vara fredagen 8/02.

Under v 7+8-10 kommer ni arbeta med att göra ett synopsis till en film. Denna kommer visas i klassen måndagen den 4/3.

 

Preliminär tidsplan:

v. 3: Onsdag: Introduktion till Dramaturgiskt skrivande. Genomgång om karaktärsfunktionerna Protagonist, Antagonist Offer. Genomgång av den dramaturgiska kurvan. Påbörja uppgift till kortfilmen Big Buck Bunny.

Fredag: Presentation av uppgift till Big Buck Bunny. Genomgång av karaktärerna Hjälte, Givare Hjälpare. Påbörja uppgiften 10-bilder.

 

v. 4: Måndag: Fortsätta arbeta med uppgiften 10-bilder.
Onsdag: 
Redovisning av projektet 10-bilder

Fredag: Genomgång: Att skriva synopsis. Påbörja skrivande av synopsis+scen.

 

v. 5: Måndag: Genomgång: Att skriva repliker. Fortsätta skriva synopsis+scen.
Onsdag:
Genomgång: Att tänka i bilder. Fortsätta skriva synopsis+scen.

Fredag: Fortsätta skriva synopsis+scen

 

v. 6: Måndag: Fortsätta skriva synopsis+scen
Onsdag: 
Fortsätta skriva synopsis+scen

Fredag: Inlämning synopsis+scen

 

v. 7: Måndag: Genomgång: Projektplanering och arbetsfördelning. Påbörja grupparbete: Manus till film 
Onsdag: 
Fortsätta grupparbete: Manus till film

Fredag: Fortsätta grupparbete: Manus till film Deadline: Manus & planering färdigt

 

v. 8: Sportlov

 

v. 9: Måndag: Arbeta med filmen: Filma och påbörja redigering. Vikarie
Onsdag:
Arbeta med filmen: Filma och redigera

Fredag: Arbeta med filmen: Redigering

 

v. 10: Måndag: Filmvisning


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen
Dramaturgiskt skrivande: Filmmanus
Uppgifter
Synopsis+Scen
10 bilder
Att göra film

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback