Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Bråktal och decimaltal åk 6

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Tal i bråkform och decimalform

Vad ska jag lära mig?

 • Jag ska lära mig läsa bråktal, tex att 1/4 som läses som en fjärdedel o.s.v.
 • Jag ska lära mig att para ihop bråktal med bilder.
 • Jag ska lära mig att storleksordna bråk och jämföra bråk med olika nämnare
 • Jag ska lära mig att omvandla bråk, tex att 3/6 = 1/2 
 • Jag ska lära mig samband mellan tal i bråkform och decimalform, tex att 1/2 har samma värde som 0,5

Hur ska jag lära mig?

 • Jag tränar i matteboken och olika matematikhäften.
 • Jag deltar vid genomgångar av pedagog

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 • Jag visar mina kunskaper då jag löser skriftliga uppgifter.
 • Jag visar mina kunskaper i samtal med pedagoger och andra elever vid muntliga uppgifter.

Viktiga ord och begrepp

 • Tal i bråkform
 • Bråkstreck
 • Täljare
 • Nämnare
 • Del av helhet
 • Tal i decimalform
 • Decimaltecken

Läroplanskopplingar

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback