Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Unser Planet

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Undervisning: • Du läser/lyssnar på olika texter om miljö och klimat • Du ska kunna tala om något som hände för länge sedan • Du tränar dig i att använda preteritum/imperfekt av svaga och starka verb • Du tränar dig även i att använda imperativ, + modala hjälpverb i presens)

                    

Unser Planet

Lärandemål:

·         Du ska förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

·         Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift

·         Du ska använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

·         Du ska anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         Du ska reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Undervisning:

  • Du läser/lyssnar på olika texter om miljö och klimat

·         Du ska kunna tala om något som hände för länge sedan

·         Du tränar dig i att använda preteritum/imperfekt av svaga och starka verb

·         Du tränar dig i att använda imperativ, (modala hjälpverb i presens)

Bedömning/Prov:

·         Quizlet-test på grammatiken: (verb starka/svaga i preteritum+ imperativ)

·         A/C/E-prov            Woche 8

 

Woche

Montag

Mittwoch

Donnerstag

2

 

 

Weihnachtsferien!

Baden im Rhein?

S.34-35(der Fluss-e+) (Activboard)

Ord s: 111 /126  (Activboard)

Aufgabe:

Kunna översätta dialogen

Spela 1 av rollerna S.34

Använd svenska översättningen       Quizlet:

https://quizlet.com/185612242/baden-im-rhein-s34-35-dialog-flash-cards/

3

TEST: Vokabeln

Zu zweit-Lückentext

Dialog schreiben und spielen!

Textfragen

 

Präteritum/imperfekt

Schwache Verben 

Heft S.3-6

https://quizlet.com/180300003/preteritum-av-svaga-verb-sid-4-6-im-heft-flash-cards/

 

 

Test: Präteritum

 

Präteritum- Starke Verben

Aufgabe bis am Donnerstag

: S. 7+ S. 7-8 + S.9 (halva) + S. 13- 14 im Heft

https://quizlet.com/180312699/tema-svaga-verb-i-preteritum-flash-cards/

 

Test: Starke Verben:

geben, schreiben, kommen,

liegen, laufen, schmelzen, heißen, sehen, sein

 

Imperativ Genomgång + S. 161-162 im Textbuch + Übung im Heft

https://quizlet.com/180308697/tema-starka-verb-i-preteritum-flash-cards/

 

4

 

 

 

SAMTALSDAG!

B. Die weißen Riesen sterben

S. 36-37 Halben Text

Lesen, hören, 5 Fakten schreiben

 

Aufgabe:

Quizlet- Fakten (Teil 1 vom Text)

https://quizlet.com/181554611/teil-1-die-weissen-riesen-sterben-s36-37-flash-cards/

B. Die weißen Riesen sterben

S. 36-37 Teil 2 hören, lesen

 

Textfragen

 

Aufgabe: Quizlet -Fakten (Teil 2 vom Text)  ord+ text s:111/126

https://quizlet.com/181909536/teil-2-die-weissen-riesen-sterben-s36-37-flash-cards/

5

 

 

 

 

Test: Quizlet Teil 2 Sätze Speed-dating (anv. Svenska översättningen på Quizlet till hjälp )

Fertig? - mache S.13-14 im Heft oder Aufgaben mit Präteritum, Oder: Övningsmästaren iPAd

S. 38-39+ 40

C. Jeder kann helfen Teil 1

Aufgabe: Was kannst du für die Umwelt tun? S.112+ verb genomgång. Text hören. Ausdrücke finden.

Korrigiere mit Quizlet.

Aufgabe: Fakten lernen S.38-39

Quizlet:

https://quizlet.com/183766229/teil-1-jeder-kann-helfen-s38-39-flash-cards/

 

 

SAMTALSDAG!

6

Jeder kann helfen Teil 2

Aufgaben/Übungen

Seite 10 (Übung 1 + 2)

 

Aufgabe: Noch Fakten Teil 2 (Quizlet)

https://quizlet.com/185249088/teil-2-jeder-kann-helfen-s38-39-flash-cards/

 

S. 39 noch mal hören

Lückentext – tävling (Wettbewerb)

 

S.17 im Heft

 

Aufgabe: S.17   Quizlet:

https://quizlet.com/185623195/s17-im-heft-unser-planet-flash-cards/

 

S. 42-43 Vor 100 Jahren

Aufgabe: Fakten vom Text + Vokabeln 

Textarbeit: Vor 100 Jahren

S. 15-16 im Heft

 

https://quizlet.com/185246776/verb-i-infinitiv-som-har-med-miljo-att-gora-flash-cards/

 

7

Mod hjälpverb presens

Wiederholung!

 

https://quizlet.com/186829452/smaord-bra-att-kunna-flash-cards/

 

Wiederholung!

 

https://quizlet.com/186829452/smaord-bra-att-kunna-flash-cards/

8

 

E/C/A-prov- uppsats

 

Modala hjälpverb i preteritum

Modala hjälpverb i  preteritum

9

SPORTFERIEN!

10

Bisats

Bisats

Bisats

11

Relativa pronomen

Aufgabe:

Quizlet (rel pron. nom)

Relativa pronomen

+Türkisch für Anfänger

Aufgabe:

Quizlet (rel pron. ack/dat)

Relativa pronomen

+Türkisch für Anfänger

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback