Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Idrott och hälsa Åk 2 VT19

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Arbetssätt

  • Skridskor
  • Testa olika sorter spel, lekar och idrotter, inomhus och utomhus.
  • Rörelser till musik i olika aktiviteter och danser
  • Hinderbanor
  • Simma i Norrtälje badhus** 
  • Friidrott
  • Idrottsbegrepp
  • Orientera sig i närmiljön

 

**Simningen gäller främst elever i åk 2, men även för de elever i åk 3 som behöver mer simträning.

När eleverna börjar i årskurs 6 är ett av kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i          ryggläge. För att eleverna ska nå målen i åk 6 anser vi på skolan det rimligt att simundervisningen i åk 2 siktar mot ett mål som säger att        eleverna bör kunna simma 25 meter. De elever som inte når målet på 25 meter kommer att få extra simträning i åk 3. Vi vill dock understryka vikten av fortsatt simträning även på fritiden. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback