Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Idrott och hälsa åk 5 VT19

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Arbetssätt

*Skridskor

*Lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus

*Rörelser till musik i olika aktiviteter och danser

*Simning i Norrtälje badhus

*Diskussioner som utvecklar olika idrottsbegrepp

*Friluftsliv

*Orientering i närmiljön

*Planera för- och hålla i egna lektioner (frivilligt)

 

Under vårterminen kommer ni få prova olika aktiviteter då er allsidiga rörelseförmåga utvecklas samt intresset för att vara fysisk aktiv. Ni kommer få uppleva aktiviteter i olika utomhusmiljöer under olika årstider och då även utveckla förståelse för vilka risker som medföljer de olika miljöerna. Ni kommer även få kunskaper om naturens påverkan för vår hälsa och hur vi, enligt allemansrätten, ska bete oss i naturen för att den också ska må bra. Ni kommer även tillägnas kunskaper om kartor och dess olika symboler för att ni vidare ska kunna orientera er i olika miljöer. 

 

 

Ser fram emot en rolig och lärorik termin! 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback