Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Geometri åk 9

Eriksdalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Symmetri, likformighet, kvadratrötter och pythagoras sats introduceras för första gången. Arbetsområdet kommer också repetera och fördjupa begreppet skala. Slutligen blir det repetition av volym, area och omkrets.

 

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

  • använda begreppet symmetri. Du ska kunna analysera objekt utifrån symmetri.
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar med likformighet.
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar med skala, både längd-, area- och volymskala.
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar med kvadrater och kvadratrötter.
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar med pythagoras sats.
  • formulera och lösa problem med hjälp av ovanstående metoder.
  • använda följande begrepp för att samtala om, argumentera och redogöra för beräkningar och slutsatser; spegling, symmetri, symmetrilinje, rotationssymmetri, likformighet, längdskala, areaskala, volymskala, kvadratrot, pythagoras sats, katet, hypotenusa.
  • Från åk 8: använda lämpliga matematiska metoder för att kunna göra beräkningar av area, omkrets och volym hos olika geometriska objekt.

 

I undervisningen ska vi: Arbeta i boken s. 106-153, lösa problem i grupper, genomgångar med bla whiteboards och kahoot. Flera svåra uppgifter att arbeta med och eventuellt ha genomgång av några svåra uppgifter. Ev gemensam repetition inför prov.

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Diagnos som kan räknas som E-prov, prov och inlämningsuppgifter.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback