Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet: Filmskapande, vårterminen 2019

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Du ska få vara med om olika dramaövningar. Du ska få träna på att spela teater. Du ska få vara med och spela in film. Du ska få vara med och göra olika saker vi behöver till vår film. Vi ska arbeta med den här uppgiften i träslöjden, i textilslöjden, i musiken, i bilden och i drama och teater.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

 • dramatisera en berättelse.
 • delta i skapandet av en film
 • skapa med olika tekniker och material.
 • arbeta med olika färger och former.

Det här ska vi göra

 

 • Du ska få vara med i olika dramaövningar.
 • Du ska få träna på dramatisera en berättelse.
 • Du ska få vara med om att spela in film.
 • Du ska få vara med och göra olika saker som behövs till filmen
 • Du ska få arbeta med flera olika material och tekniker.
 • Du ska få vara med om att göra en film och visa den för kamrater i skolan.
 •  

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • delta i olika dramaövningar.
 • dramatisera en berättelse.
 • filma med iPad
 • använda olika material.
 • använda olika tekniker.
 • skapa tillsammans med andra

Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Fotografering och filmande.

Spel på musik- och rytminstrument.

Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.

Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.

Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.

Matriser i planeringen
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback