Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Språkhistoria

Katarina Norra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Du kommer att arbeta med språkhistoria under detta moment och skriva en utredande text.

Utredande text uppgift (för flippar, källor och mallar följ länken nedanför):

https://svenskamedlillamy.wordpress.com/arskurs-9/svensk-sprakhistoria/

Uppgift svensk språkhistoria och nordiska språk

Tidningen Unga språk har ett temanummer om det svenska språket och ungdomars språk idag. Du ska skriva en utredande text och reda ut orsakerna till att du pratar som du gör och använda dig av de språkhistoriska epokerna för att kunna se hur svenska språkets utvecklats från runsvenskan till idag. Du ska utgå från dig själv som person och följa med på en tidsresa bakåt och slå fast hur du hade pratat om du hade bott i olika epoker. Du ska även beskriva ditt eget språk.  Du ska mot slutet resonera kring hur språket kommer utvecklas framåt.

Här är frågorna du ska besvara:

-          Varför pratar jag som jag pratar idag 2018?

-          Hur hade jag pratat och läst om jag hade levt i andra epoker? Vilka är orsakerna till att språket utvecklats som mest under de senaste 1000 åren? http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/fragor-och-svar-om-dialekter/faq/2013-10-21-varfor-forandras-det-svenska-spraket.html

-          Hur kommer framtidens språk att se ut utifrån hur språket har utvecklats fram till nu?

Saker du behöver ha med i din text:

-          Genomgång av epokerna fram till nu

-          Låneordens påverkan på språket  (också engelskans påverkan på vårt språk idag)

-          En beskrivning av ditt eget språk [beskriv hur du pratar (och gärna skriver) med kompisar, i skolan, med familjen, på sociala medier]

-          Bilder som matchar innehållet (sista gången att testa detta kunskapskrav)

-          En beskrivning av framtidens språk

 

 

 
  Textruta: Det är första och sista gången vi testar kunskapskravet att kunna resonera om svenska språkets historia så var väldigt noga!

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposition av din text (de feta ska du ha som rubriker)

-          Inledning

o   här presenterar du dina frågor (klistra in frågorna ovanför) och introducerar läsaren till din text med några lockande meningar

o   Mitt språk

§  Beskriv ditt språk i skolan, med familjen, på sociala medier.

§  Pratar du olika med olika personer? Ge exempel och klura lite på ditt sätt att prata på

§  Vad påverkar ditt språk idag? Vad blir ditt språk påverkat av?

-          Avhandling

o   Svenska språket från början till idag  (en kort genomgång – fokusera på orsakerna till förändringen från en epok till en annan och gör detta översiktligt vad gäller faktan)

§  Urnordiska

§  Runsvenska

§  Fornsvenska

§  Nusvenskan

§  Nusvenskan

o   Orsaker till det svenska språkets utveckling och att du pratar du som du gör (välj några förändringar på vägen och lyft fram dessa) – den längre delen!

-          Avslutning

o   Framtiden språk?

§  Resonera kring hur framtidens språk kommer att se ut. Vad kommer påverka svenskans språk tror du? Vilken förändring historiskt anser du vara den viktigaste för ditt språk idag?

§  Hur tror du att sitt eget språket kommer att utvecklas med tid?

 

 
  Textruta: Inledning och avslutningen får vara subjektiv dvs innehålla din egna åsikter och behöver inte vara källbaserad. Här får du också använda bildspråk och tilltal till läsaren. 
Avhandlingen däremot måste vara baserad på källor och all fakta måste du ha källa till. Denna del är objektiv precis som i en artikel.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Språkhistoria (kopplad till utredande text)
Skriva utredande text
Kombinera ord och bild
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback