Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Sveriges Politik och Valet

Eriksdalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Hur styrs Sverige? Du kommer under några veckor få arbeta med hur Sverige fungerar. Du kommer bland annat få lära dig hur ett riksdagsval går till, vad som är grunderna i en demokrati och diktatur samt vad skatt är och hur den fungerar.

LPP – Politik och valet 2018

 

Syfte och långsiktigt mål (ämnesspecifika förmågor vårt arbete utgår ifrån)

 

·         Reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans

·         Analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv

·         Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

·         Reflektera över mänskliga rättigheter och över vad demokrati är och hur den fungerar

 

Kunskapskrav (kunskapskrav som är kopplade till de långsiktiga målen som vårt arbetsområde berör) 

 

·         Samhällsstrukturer

·         Begrepp

·         Demokrati och inflytande

·         Undersöka och diskutera samhällsfrågor

 

 

Konkretiserande mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du nå upp till följande mål:

 

·         Du ska veta vad skillnaden mellan demokrati och diktatur är.

·         Ha grundläggande kunskaper om hur Sveriges riksdag och regering fungerar.

·         Känna till de vanligaste politiska partierna i Sverige samt vissa likheter och skillnader mellan dem.

·         Veta hur riksdagsvalet i Sverige går till.

·         Känna till vad skatt är och vad den används till.

·         Känna till Sveriges fyra grundlagar

 

Undervisning (Hur vi kommer att arbeta för att eleverna ska utveckla förmågor och kortsiktiga mål som arbetsområdet innefattar) 

·         Lärarledda genomgångar där vi går igenom de politiska partierna, bakgrund, det politiska systemet, demokratiska beslutsprocesser med mera

·         Fördjupningar av ord och begrepp

·         Läsförståelse

·         Filmer med efterföljande diskussioner

·         Gruppdiskussioner

·         Tillsammans och enskilt svara på frågor

 

·         Eget skapande av partier

 

Kopplingar till läroplanen

 

Centralt innehåll

 

  • Sh  4-6 Samhällsresurser och fördelning  Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

 

  • Sh  4-6 Beslutsfattande och politiska idéer  Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

 

  •  Sh  4-6 Beslutsfattande och politiska idéer  Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sveriges Politik och Valet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback