Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Novellskrivning-”Ebbas historia”

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Slutprodukten av detta arbete är att eleverna kommer att skriva en helt egen novell som skulle kunna vinna pris för ”Ebbas historia” en fortsättning av Ebbas berättelse, flickan som omkom i terrordådet i Stockholm. I processen av detta lyssnar vi på novellserier för att få inspiration. Eleverna kommer att använda sig av tankekartor, novellen kommer att kamratbedömas.

Novellen ska innehålla

1. En rubrik, som ger läsaren förståelse för vad novellen handlar om.

2. En inledning som väcker lust att läsa mer.

3. En koncentrerad handling med röd tråd.

4. En till fyra karaktärer, där minst en beskrivs med en personbeskrivning (utseende, intryck, kläder och kanske karaktärens insida).

5. En noggrannare miljöbeskrivning av någon plats i novellen (platsens utseende, lukt, vilket intryck den ger och vilka hörselintryck man får).

6. Ett genomtänkt slut.

Du ska dessutom använda skrivregler (skiljetecken, styckeindelning) på ett medvetet sätt. Novellen får vara max fyra sidor lång.

 

Novellrecept:

  • texten är kort
  • koncentrerad till en händelse med tillbakablickar för perspektiv
  • få personer
  • skrivs ofta i tredje-person
  • kortfattad beskriven miljö
  • utspelas under kort tid
  • parallellhandling förekommer ofta
  • inre monolog är vanligt
  • handlingen börjar ofta direkt
  • slutet innehåller en knorr eller poäng

 

För vidare förklaring av de olika begreppen som finns med ovan se: 

https://www.youtube.com/watch?v=5tG2POOXU6g


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser i planeringen
Skriva: novell
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback