Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 3

Läsgrupper

Fagersjöskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi ska läsa en eller flera böcker högt tillsammans, öva att läsa med flyt och prata om innehållet.

Vi har två syften med våra läsgrupper:

1) Förbättra läsflytet.

2) Öka läsförståelsen

Vi gör detta genom att läsa högt tillsammans och använda oss av lässtrategierna: förutspå handlingen, sammanfatta handlingen muntligt och skriftligt, med och utan bildstöd, använda strategier för ordkunskap, göra textkopplingar, samt läsa på, mellan och bortom raderna. 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback