Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

Native Americans

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

People lived in the United States long before the arrival of Christopher Columbus and the Europeans. These people and cultures are called Native Americans. You will learn a lot about them in this project. Hope you´ll enjoy!


NATIVE AMERICANS

                                           

 

 


Lärandemål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

·         Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

·         Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·         Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

·         Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

·        Grammar TEST Week 4

·       Prov E/C/A- Essay week 11

 

     MONDAY

THURSDAY

Week 2

 

 

Holiday!

Grammar:

 • Enkel presens
 • Obestämd artikel
 • Regelbunden plural
 • Oregelbunden plural

 

Homework: Grammar rules

Week 3

Grammar:

 • Enkel presens
 • Obestämd artikel
 • Regelbunden plural
 • Oregelbunden plural

Grammar:

 • Enkel presens
 • Obestämd artikel
 • Regelbunden plural

Oregelbunden plural

Week 4

 

 

SAMTALSDAG!

TEST: GRAMMAR

 

We listen to the Native American inspired group “a Tribe called Red” +

“Into the Mind”- shorter film clip

Week 5

Introduction –

What do you know about Native Americans?

Lecture – Take notes!

 

Homework: 

10 facts about Native Americans!

Test:  Say 10 facts about Native Americans!

More facts – take notes!

P. 112-114 facts about Indian Chiefs

https://www.biography.com/people/crazy-horse-9261082

 

Homework: More facts!

Week 6

Speed-dating – 10 facts

Listening exercise:

You will hear a description of an Indian camp. Try to draw the camp, following the description as well as you can.

Describe the camp to your friend.

“Hidden America- Children of the Plains”

https://www.youtube.com/watch?v=IJapHc7B8Xs

“An American Tragedy”

Listen together + write what you remember+ retell to a friend:

 

Read “An American Tragedy” P.105-109

Work individually with questions to the texts.

 

Homework:

Words/vocabulary list

P.3

Week 7

Continue with the tasks to the text. P.105-109

+ the Indian wars p. 110-111

+ when finished read short story p. 115-117 or translate Indian commandments

 

Read and Retell Canada/Beavers

 2 min speech about Native Am

Kamratbedömning- Peer review

 

 

Week 8

Grammar (det är/finns)

Grammar (det är/finns)

Week 9

 

SPORTS HOLIDAY!

Week 10

“Grey Owl”

Listen together 1st chapter

Begin reading

Grey Owl- reading

Homework test: Vocab 1-10

Week 11

Test: Vocab 1-10

Grey Owl – Finish the tasks and the book!

E/C/A -ESSAY

Vocab Test: 20 words

Writing - Grey Owl

 

 

Kunskapskrav:

 

E

D

C

B

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

BESKRIVNING:

Du talar/skriver med ganska bra innehåll och flyt.

 

Innehållet/språket är förståeligt och enkelt.

 

Det finns en del, men inte alltför allvarliga språkliga brister i ordförråd och grammatik.

 

 

BESKRIVNING:

Du talar/skriver med bra innehåll och flyt.

Du kan variera ditt ordförråd mer än på E-nivå. Du använder inte svengelska uttryck eller svengelsk meningsbyggnad.

Du gör några fel i stavning och grammatik. Men har bra koll på de grammatikmoment vi gått igenom.

 

BESKRIVNING:

Du talar/skriver med utmärkt innehåll och flyt

(för åk 7)

Du har en god språkkänsla.

Du har ett varierat och fylligare innehåll samt ordförråd och meningsbyggnad.

Språket är tydligt.

På det hela taget korrekt stavning och grammatik.

Du analyserar/diskuterar mer och inte bara återberättar innehåll i t.ex. böcker/film etc.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback