Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Skriva berättelser.

Hallens Kyrkskola, Åre · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Berättelser kan var spännande, fina, hemska, mystiska eller glada. Vilken sorts berättelser gillar du att skriva?

Förväntat resultat

  • Du ska kunna skriva en berättande text med tydlig början, ett händelseförlopp och en avslutning.

Undervisning/arbetsformer

  1. Gemensam genomgång av hur en berättelse är uppbyggd.
  2. Träna formen på en berättande text genom att återberätta en saga som fröken läst. Använd återberätta papperet där det står början, mitten och slut.
  3. Träna formen på berättande text genom att återberätta en bok som du läst helt själv. Använd även nu återberätta papperet. 
  4. Gemensam genomgång av hur vi ska jobba för att bygga upp en egen berättelse och hur vi ska använda de olika stegen för att komma vidare.
  5. Ta papperet som innehåller huvudperson, plats, problem, hjälpare och slut. Använd tärningen för att ta reda på vad din berättelse ska innehålla. Skriv sedan ner de olika förslagen som du fick fram.
  6. Skriv ner vem/vad huvudpersonen är och var den befinner sig. Vilket problem som uppstår och varför det blir så. Vilken hjälpare som finns och vad den gör. Hur problemet löses. Hur det slutar. Använd mallen att skriva i.
  7. Sammanställ berättelsen.
  8. Prova att skriva en egen berättelse. (Har du svårt att komma på, ta stöd av tärningspapperet).

 

Examinationsuppgift

  • Skriva en berättelse helt själv.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skriva en berättande text.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback