Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Symboler åk 6

Gemensamt i Tanum, Tanum · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Den här perioden ska vi jobba med symboler. Din uppgift kommer bli att utifrån en inledning själv välja en symbol som förmedlar något om dig, något du tycker om eller vill förmedla. Du ska göra din symbol i två olika material, trä och textil. Du ska dokumentera ditt slöjdarbete och din planering på din iPad i Google Classroom.

Arbetssätt

Vi kommer börja med en gemensam inledning om symboler och deras budskap. Därefter får du själv söka vidare inspiration på din iPad. 

 

Arbetsgång: 

 1. Fundera över ditt budskap.
 2. Skissa på olika varianter.
 3. Fota alla skisser och lägg in i din dokumentation i Classroom.
 4. Bestäm dig för en skiss och renrita den.
 5. Bestäm hur du vill göra din symbol, vilken/vilka slöjdtekniker du vill jobba med.
 6. Bestäm vad du vill sätta din symbol på. Exempelvis sy något nytt eller på något befintligt?
 7. Gör din planering i Classroom. Förklara vad du ska göra, vilka slöjdtekniker du ska använda och vilka material.
 8. Genomför ditt arbete och dokumentera ditt slöjdarbete med text och foton i Classroom gärna i slutet av varje lektion.
 9. När du är klar med det praktiska arbetet skriver du din redovisning/värdering i Classroom (kolla tankekartorna i textilslöjden) och lämnar in ditt arbete på Slöjd 5, klassuppgifter, symboler, bifoga och lämna in! 

Syftet med arbetet

Genom det här arbetet får du möjlighet att utveckla din kreativa förmåga och dina kunskaper i formgivning. Du får möjlighet att experimentera med att kombinera olika material, former och tekniker för att ge ditt arbete ett personligt uttryck. Du utvecklar även din förmåga att planera samt värdera ditt arbete och ditt slutresultat.

 Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hittar lösningar och för arbetet framåt med egna initiativ
 • tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra ditt arbete.
 • dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

 

Jag bedömer även din förmåga att:

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- analysera och värdera din arbetsprocess och ditt resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din dokumentation i classroom.  


Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Matriser i planeringen
Slöjd - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback