Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Ämnen runt omkring oss

Bromstensskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Kemi är vetenskapen om materias uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar. I det här området kommer vi lära oss om ämnen som finns runtomkring oss. Du ska kunna ge en enkel förklaring till begreppen atom, molekyl och grundämne, samt veta att grundämnen kan ingå i kemiska föreningar och bilda nya ämnen med nya egenskaper. Du ska förstå och kunna ge exempel på hur olika grundämnen ingår i olika kretslopp samt förstå hur hur människans handlingar påverkar miljön och kunna föra en diskussion om återvinning. Du ska veta hur viktiga metaller är för oss och kunna ge exempel på vad vi använder dem till.

Planerade tid för området: 6 - 7 veckor

Material:

 • Boken " Koll på NO" kapitel 4 - Ämnen runt omkring oss (s. 58 - 73)
 • Aktivitetsboken (s. 48-61)
 • Med PowerPoint presenteras viktiga fakta, sammanhang och begrepp.
 • Olika filmer t.ex. från medioteket.
 • Gemensamma laborationer.

Redovisning av kunskaper

 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Flera mindre test i Socrative
 • Redovisning av laborationer.

Mål: När du har arbetat med det här kapitlet skall du kunna...

 • Förklara vad en atom och en molekyl är
 • Vet vad ett grundämne är och ge exempel
 • Vet vad en kemisk förening är och ge exempel
 • Vet att ämnen har olika egenskaper
 • Berätta om kolets kretslopp i naturen
 • Vet vad människan kan använda olika metaller till
 • Förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • Vet varför man återvinner några olika ämnen.
 • Kunna berätta fakta om ett eller flera olika grundämnen.
 • Kunna berätta om en en vetenskaplig upptäckt och vetenskapsman som haft historisk betydelse för kemins utveckling.

 

Kursplan - kemi årskurs 6 (Centralt innehåll)

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partikelns rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Kemin i vardagen och samhället

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Kemi 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter