Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Taluppfattning åk 2

Lövestad skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Här ska du få lära dig om taluppfattning inom talområdet 1-100. Vi ska jobba med att storleksordna olika tal, samt jobba med tallinjen. Vi kommer att arbeta med att se sambandet mellan addition och subtraktion

 Taluppfattning åk 2

När du arbetat med det här  ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-100
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

- kunna se sambandet mellan addition och subtraktion

- kunna likhetstecknets betydelse

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
tal
siffra
talsort
hundratal
tiotal
ental
tallinje

likhetstecknet

addition

subtraktion

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med gleerupsportalen som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Vi kommer att använda oss av skolverkets bedömningsunderlag i matematik för att ytterligare kunna bedöma eleverna.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Matriser i planeringen
Matematik kunskapskrav åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter