Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

7

Elektricitet v. 3-11

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Hur länge skulle du klara dig utan el? Vårt samhälle förbrukar mängder av elektricitet varje dag, men var kommer den egentligen ifrån och hur påverkas miljön av vår el användning? Detta och mer kommer vi att arbeta med i det här området.

Tidsperiod

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet Elektroner i rörelse under v. 3-11. 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att lära oss mer om elektricitet genom:

  • Genomgångar
  • Enskilt arbete med frågor i Natura
  • Gemensamt arbete med frågor i Natura
  • Laborationer och demonstrationer

Kunskapskrav och bedömning

Dina förmågor bedöms utifrån en skriftlig rapport som ska lämnas in v. 11. Dina förmågor bedöms även utifrån de laborationer som vi genomför och ditt arbete på lektionerna. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Matriser i planeringen
Elektricitet v. 3-11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback