Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Världsreligionerna

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi ska under vårterminen i femman läsa om judendomen, islam, buddhismen, hinduismen och naturreligionerna. Du ska lära dig om religionernas ritualer, heliga skrifter, levnadsregler, gudar och hur religionen påverkar människornas liv och samhälle. Du skall också göra jämförelser mellan religionerna.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Det här skall du lära dig och det här bedöms:

Din förmåga att:

  • känna till fakta om de olika religionerna
  • känna till och använda relevanta begrepp
  • se samband mellan religioner och människors levnadsvillkor och hur religionerna påverkar människors liv 
  • se likheter och skillnader mellan de olika religionerna
  • samtala om existentiella frågor 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi jobbar med de olika religionerna under vårterminen i femman. Vi börjar med att ha genomgångar, läsa, se på filmer och ha diskussioner om judendomen, islam, buddhismen, hinduismen, naturreligionerna och kristendomen. Vi jobbar först med en religion i taget, för att i ett slutarbete göra jämförelser och se på likheter och skillnader. 

Du kommer att öva på att analysera och reflektera över religionernas tro, levnadsregler, skrifter, ritualer och hur religionerna påverkar de troendes liv och samhälle.

Du ska lära dig göra jämförelser, se likheter och skillnader mellan religionerna.

Du ska lära dig grundläggande fakta och begrepp.

Du visar dina kunskaper i muntliga samtal och i text du skriver.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Matriser i planeringen
Religion Kunskapskraven åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback