Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Textilindustrin - Hållbarhet och miljö

Björklinge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi lär oss om textilindustrin, miljö och hållbarhet, samt vad vi kan göra som konsumenter för att öka hållbarheten i våra kläder.

 

Dina mål:

• att kunna sy fast en knapp som ramlat av.

• att laga ett hål på ett par jeans.

• repetera att sy för hand och på symaskin.

• att träna dina kreativa förmåga.

• att förstå varför det hjälper klimatet att kunna laga dina kläder och ge dina kläder nytt liv.

• att träna på att läsa instruerande texter.

 

Undervisning:

• Du kommer att få flera muntliga genomgångar, tillgång till instruerande texter och bilder, samt steg för steg beskrivningar.

 


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback