Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Från bråk till decimaltal och stora tal - Planering till elever och vårdnadshavare

Ramsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Generativ fråga: Vilket är det största talet vi i klassen kan säga med korrekt mattespråk?

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr11, 2017, s. 56).

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: decimaltal, heltal, decimaler, avrunda

Eleven ska kunna följande fakta:

 • hur bråk och decimaltal hänger ihop
 • jämföra decimaltal
 • positionssystemet - hur decimalens placering avgör värdet
 • räkna med stora tal
 • att göra skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer:

beräkna rutinuppgifter med olika metoder, redovisa beräkningar med både bilder, ord och matematiska symboler, gå tillbaka och kontrollera sina svar samt avgöra om det verkar stämma, berätta muntligt om hur en tänkt och löst en uppgift

Vad ska bedömas?

Du ska kunna:

 • växla mellan decimalform och bråkform (s. 6-7, 10-11) 
 • jämföra storleken på några decimaltal (s. 14-15) 
 • räkna decimaltal, t.ex 0,7+3,6   7,0-3,8   5x1,1  100x3,785 med huvudräkning (s. 18-19, 30-31, 50-51)
 • använda en skriftlig metod för att räkna decimaltal, t.ex 13x0,356  7,9-6,22  5,23+6,023 5,28/3 (s. 22-23, 38-39, 42-43, 46-47)
 • avrunda decimaltal och stora tal (s. 26-27, s. 58-59)
 • tolka, säga och skriva stora tal, t.ex 4 615 415 (s. 54-55)
 • förstå frågan i en textuppgift, använda en strategi för att lösa problemet och kunna bedöma rimligheten i svaret
 • veta vad begreppen betyder

(sidhänvisningar till elevboken Favorit matematik 5B)


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Från bråk till decimaltal och stora tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback