Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Språkhistoria år 8

Kullaviksskolan 7-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Det svenska språket är levande och dynamiskt. Språk förändras över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling och vad som påverkar språket idag. Du ska få lära dig om svenska språkets ursprung och utveckling, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, samt fundera över nya ord och hur de bildas.

Övergripande mål

  • Syftet med undervisningen är att du får en inblick i svenska språkets historia och dialekter.
  • Du får också veta hur svenskan har utvecklats genom lånord från olika språk och vilka faktorer som påverkar i nutid.

Visa lärande

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i klassrumsdiskussioner och i ett avslutande skriftligt arbete (se planering och uppgift under Uppgift nedan).

Undervisningen

Du kommer att få ta del av genomgångar,självstudier, se filmer och läsa om det svenska språkets utveckling och olika dialekter i Sverige.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen
Språkhistoria år 8
Uppgifter
Sv: inlämning utredande text språkhistoria
Uppgift och länkar språkhistoria

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback