Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Berättande text åk 6

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Du ska skriva en berättande text.. Vi vill se gestaltande personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Det ska finnas dialog och händelser ska utveckla berättelsen. Tydlig inledning, handling och avslut ska finnas med..

En berättande text måste innehålla:

 • Rubrik
 • Inledning (talar om vem det handlar om, var och när det händer)
 • Flera händelser 2-3 stycken
 • Problem
 • Lösning
 • Avslutning

En berättande text ska ha vissa språkliga drag:

 • Preteritum (dåtid) eller presens (nutid)
 • Första eller tredje person ("jag" eller han/hon)
 • Beskrivande verb
 • Beskrivande adverb
 • Dialoger
 • Uttrycksfullt språk
 • Sambandsord

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Berättande text år6
Uppgifter
Skriv en berättande text