Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Tala, lyssna, samtala SRP 4-6, VT19

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Att lyssna och förstå sagor, bilder, musik, filmer, dikter, berättelser, hörövningar, myter, vardagliga händelser, rim, ramsor, gåtor, att lära sig ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, att lära sig konsten att lyssna och höra

Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där      modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt       i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 Språkbruk

  • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Synonymer och motsatsord.

Konkretiserade mål för eleven

Du ska kunna uppfatta innehållet i det du hör och lyssnar

Du ska kunna prata på olika sätt beroende på vem du pratar med dvs. kunna anpassa språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare

Du ska kunna samarbeta när du samtalar

Du ska kunna uttrycka dig tydligt när du diskuterar

Du ska kunna tala inför dina gruppkamrater

Du ska kunna berätta och återberätta

Du ska kunna ge den som talar konstruktiv kritik (om vad den som talar gjorde bra, men du ger även synpunkter på sådant som kan förbättras) 

Du ska känna till hur ett tal är uppbyggt (inledning, fakta, argumnet, avslutning)

Du ska känna till kroppsspråkets och ögonkontaktens betydelse, röstanvändning,uttal, betoning, satsmelodi, uttals betydelse när du talar

Du ska få möjlighet att lyssna på några exempel på duktiga talare

Du ska få välja ett för dig intressant ämne som du ska berätta om, leta upp fakta och vara förberedd att svara på frågor i ämnet

Du ska kunna lyssna aktivt och koncentrerat

Du ska kunna använda regler vid kommunikation via chat och sms

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback